logo
rotating image
צור קשר
קישורים וטפסים
תחומי עיסוק
אודות
דף הבית
.
קישורים וטפסים

לרשותך בכל שאלה

שם מלא

שליחה ניקוי טופס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח לאומי :

אתר המוסד לביטוח לאומי

דף ראשי

נפגעי עבודה (דמי פגיעה/נכות מעבודה)

נכות כללית

שירותים מיוחדים לנכים

ניידות

שיקום מקצועי

 

בטיחות בעבודה :

אתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

דף ראשי

פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות

הצעות ופניות הציבור

 

משרד הביטחון - קצין התגמולים

אתר אגף השיקום נכים

דף ראשי

הכרה וקביעת דרגת נכות

מידע על התגמולים והתשלומים החודשיים המשולמים לנכים שהוכרה נכותם

 

משרד הרישוי - מידע על תוקף רישיון נהיגה

אתר משרד הרישוי

דף ראשי

פנייה מקוונת למשרד הרישוי בנושא רשיון נהיגה

 

 


 
משרד עורך דין גלית שאבי -וינמן, משה לוי 11 ראשון לציון, טלפון: 03-6522272, נייד: 054-5749625, פקס: 076-5422200
כל הזכויות שמורות